PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

DIŞ TİCARET REHBERİ

GÜNCEL MEVZUAT


Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik (26.09.2023)

SGK Genel Yazı: Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi 5 Puanlık Prim İndirimi (22.09.2023)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) (07.09.2023)

SGK Genelgesi 2023/25 Yayınlandı - Asgari Ücret Desteği (06.09.2023)

Önemli: Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde Değişiklik (06.09.2023)

GİB: Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında Önemli Açıklama (05.09.2023)

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti (01.09.2023)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83) (31.08.2023)

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.08.2023)

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.08.2023)

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (29.08.2023)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (24.08.2023)

SGK Genel Yazı: Yapı Birim Maliyetleri (24.08.2023)

Son Dakika: VUK Sirküler 160 Yayınlandı (22.08.2023)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Ertelenmesi (18.08.2023)

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya İlleri ile Gaziantep İli Nurdağı ve İslahiye İlçelerinde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapıldı (14.08.2023)

7440 Sayılı Yapılandırma Kanununun Sağladığı İmkanlardan Yararlanmak için Son Tarih 31 Ağustos 2023 (14.08.2023)

SGK: Yapılandırma Ödeme Sürelerine İlişkin Önemli Duyuru (11.08.2023)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) (09.08.2023)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 47) (Taslak) (08.08.2023)

VUK Sirküler 159 Yayınlandı (04.08.2023)

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 7470) (04.08.2023)

Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/8/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7449) (02.08.2023)

VUK Sirküler / 158 (31.07.2023)

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların Peşin ve İlk 2 Taksiti ile Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Gelir Vergisinin 2. Taksitinin Ödenmesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2023 (31.07.2023)

SGK: Kuruma Olan Borçların Son Ödeme Tarihinin Uzatılması (31.07.2023)

Kurumların 30 Haziran 2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralarını Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarına Yatırmaları Halinde Vergi İstisnası (31.07.2023)

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İli Nurdağı ve İslahiye İlçelerinde 7256 ve 7326 Sayılı SGK Yapılandırma Taksitlerinde Düzenleme Yapıldı (31.07.2023)

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Bölgesel Kriz Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7410) (29.07.2023)

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7409) (29.07.2023)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7408) (29.07.2023)

Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında (28.07.2023)

7456 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1) (28.07.2023)

5510 sayılı Kanunun 4’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi (BAĞ-KUR) Kapsamında Sigortalı Olup 7440 sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmaya Taksitli Olarak Müracaat Eden Sigortalılara İlişkin Duyuru (28.07.2023)

6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Devam Eden Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik... (27.07.2023)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlanına İlişkin Duyuru (27.07.2023)

SGK Genelgesi 2023/24 – 5510 sayılı Kanunun Geçici 94 üncü Maddesi (26.07.2023)

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Hk. Maliye Genelgesi (21.07.2023)

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır (19.07.2023)

7456 Sayılı Torba Kanun İle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklikler Yapılmıştır. (18.07.2023)

Son Dakika: 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /63 Yayınlandı (17.07.2023)

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır. (17.07.2023)

01/07/2023-31/12/2023 Döneminde Sigortalı Başına 500 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir (17.07.2023)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93) (13.07.2023)

01.07.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler (12.07.2023)

SGK Genelgesi 2023/23 - 2012/30 No'lu Genelge Değişikliğine İlişkin 11/07/2023 Tarihli ve 2023/23 Sayılı Genelge (12.07.2023)

SGK Genelgesi 2023/22 – 2023 Yılı Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (11.07.2023)

KDV Oranları Arttırıldı (07.07.2023)

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/15) (07.07.2023)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 417) (07.07.2023)

5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7347) (07.07.2023)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346) (07.07.2023)

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7345) (07.07.2023)

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 7344) (07.07.2023)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7343) (07.07.2023)

İkinci El Araçta Yeni Dönem (06.07.2023)

GİB SON DAKİKA: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ve ÖTV 3B Beyannamesinde Değişiklik (05.07.2023)

GİB SON DAKİKA: 3 Temmuz 2023 Tarihi Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Beyannameler Hakkında Duyuru (04.07.2023)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7332) (28.06.2023)

SGK Genel Yazı: Türkiye'de Bulunulan Dönemdeki Sigortalılık Sürelerinin Borçlandırılması (26.06.2023)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (24.06.2023)

SGK Genelgesi 2023/21 – Deprem Bölgesi 5746 Sayılı Kanun İşveren Prim Teşviki (24.06.2023)

SGK Genelgesi 2023/20 – 2018/38 ve 2021/2 Sayılı Genelgelerde Değişiklik Yapılması (24.06.2023)

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (23.06.2023)

1 Temmuz 2023 Tarihi İtibariyle e-Faturaya Geçmek Zorunda Olan Mükellef Grupları (22.06.2023)

01.07.2023 - 31.12.2023 Döneminde Uygulanacak SGK Parametreleri (21.06.2023)

Mali Tatil 4-20 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Uygulanıyor (19.06.2023)

GİB: Geri Kazanım Katılım Payı Beyan Dönemleri Duyurusu (08.06.2023)

2022 Yılı Yevmiye Defteri'nin Kapanış Onayı'nın (Tasdiki'nin) Son Günü: 03 Temmuz 2023 (05.06.2023)

e-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru (01.06.2023)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/157 (29.05.2023)

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.05.2023)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.05.2023)

Yapılandırma ve Matrah Artırımı Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri ile İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı (26.05.2023)

7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kurum Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresinin (26.05.2023)

Yapılandırma Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (26.05.2023)

SGK: Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru (24.05.2023)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/156 (18.05.2023)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/155 (15.05.2023)

SGK: Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında (12.05.2023)

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği (12.05.2023)

SGK Duyuru: 2023/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 26/5/2023 Tarihine Kadar Uzatılması (11.05.2023)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18) (10.05.2023)

Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2022/142, K: 2023/32 Sayılı Kararı (04.05.2023)

Vergi Levhası 31/Mayıs /2023 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak (02.05.2023)

2023/Mart Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru (26.04.2023)

Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı (25.04.2023)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7166) (25.04.2023)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/3/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7165) (25.04.2023)

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında Duyuru (24.04.2023)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7103) (20.04.2023)

SGK Genelgesi 2023/19 - Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi (18.04.2023)

EYT'li Personel İçin Uygulanacak Teşvik Kanun No Hakkında Yapılan Açıklama (18.04.2023)

GİB E-Beyanname Duyurusu (17.04.2023)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) (13.04.2023)

TCMB Özet Döviz Pozisyon Raporu Hakkında Duyurusu (12.04.2023)

SGK Genelgesi 2023/18 - 4447 Sayılı Kanun'un Ek 4 üncü Maddesinde Yer Alan İşsizlik Sigortası Primi Teşviki (12.04.2023)

E-Beyanname: BA BS Formu / Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik (12.04.2023)

2023/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 28/4/2023 Tarihine Kadar Uzatılması (11.04.2023)

Defter Beyan Sistemi - 7440 Sayılı Yasa Hk. (11.04.2023)