PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

DIŞ TİCARET REHBERİ

HİZMETLERİMİZ

BAĞIMLI ÇALIŞAN STATÜSÜNDE OLDUĞUMDAN AŞAĞIDA SIRALANLARI SADECE ÇALIŞTIĞIM  FİRMA İÇİN YERİNE GETİRMEKTEYİM.

 

* Sınai, ekonomik ve mali araştırma, proje, müşavirlik, planlama ve yatırım konularında çalışmalar, 

 

Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulmasının kontrolu, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

*  Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMSK ,  TMS VE TFRS’ ye uygunluğunun kontrolü. Temel muhasebe terimlerine uygunluğu

*  Bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

*  Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.

*  SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

*  Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

*  Şirket Ana sözleşmelerini hazırlamak, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi kurumlar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak. 

 

*  SGK, İş , Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. İşletmeninzaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel olumsuzlukları paylaşarak daha olumlu ve doğru olanı gerçekleştrmek.

 

*  İşletmenin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.

*  İşletmenin adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri, benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b. doküman çalışmalarını gerçekleştirmek olası bir dava aşamasında hissedar ve yöneticilerle karşılıklı iştişarede bulunmak.